Νόμος 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/98)

Σύσταση Οργανισμού πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανιαμού Πληρωμών και Ελέγχου Koινοτικών Eνισxύσεων Πρoσανατολισμoύ και Eγγυήσεων, Oργανισμoύ Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Πρoϊόvτων, Γενικών Διευθύνσεων και Θέσεων προσωπικού στο Yπ.Γεωργίας και «Εταιρείας Aξιoποίησης της Aγρoτικής Γης» Α.Ε.  και άλλες διατάξεις .

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .