Εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της εχινοκοκκίασης-υδατίδωσης, της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων Π. Δ. 400/83 (ΦΕΚ 151 Α/83)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Υπ' Αριθ. 400/83 
Εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της εχινοκοκκίασης-υδατίδωσης, της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .