Διαμέτρημα

Στα κυνηγετικά όπλα το διαμέτρημα δεν μετριέται με χιλιοστά του μέτρου ή ίντσες όπως στα πολεμικά πυροβόλα αλλά με νούμερα πχ. 10, 12, 16,  κλπ.


Τα νούμερα αυτά δείχνουν τον αριθμό των σφαιριδίων  που γίνονται από μία αγγλική λίμπρα (Lb) μολύβδου. Έτσι λοιπόν σε όπλο με κάννη Cal 12, σημαίνει ότι ένα από τα 12 ίσα σφαιρίδια μολύβδου συνολικού βάρους μιάς λίμπρας, χωρά ακριβώς στην κάννη αυτή. Αντίστοιχα και γιά τα υπόλοιπα νούμερα.

Παραθέτουμε παρακάτω τις αντιστοιχίες των κυνηγετικών διαμετρημάτων Cal με τα πραγματικά σε χιλιοστά.

Cal 10......................19,3-19,7 mm
Cal 12......................18,2-18,6 mm
Cal 16......................16,8-17,2 mm
Cal 20......................15,6-16,0 mm
Cal 24......................14,7-15,1 mm
Cal 28......................14,0-14,4 mm
Cal 32......................19,3-19,7 mm
Cal 36 ή 410.............12,7-13,1 mm

 Από τα παραπάνω διαμετρήματα εκείνο που έχει επικρατήσει είναι το Cal 12 λόγω του βάρους του, της απόδοσης του γιά όλα τα θηράματα κλπ. (βλέπε επόμενη ιστοσελίδα  "Διαμετρήματα" )

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .