Διαμέτρημα

Στα κυνηγετικά όπλα το διαμέτρημα δεν μετριέται με χιλιοστά του μέτρου ή ίντσες όπως στα πολεμικά πυροβόλα αλλά με νούμερα πχ. 10, 12, 16,  κλπ.

Κάννη

Το σημαντικότερο τμήμα του όπλου από το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία της βολής επιλέγοντας, μήκος, σύσφιξη , θαλάμη κλπ.

Κοντάκι

Το κοντάκι αποτελεί  το τμήμα του όπλου το οποίο πρέπει να ταιριάζει στις σωματικές αναλογίες του σκοπευτή-κυνηγού, ώστε να είναι εύκολο και σωστό το πιάσιμο του όπλου, η επώμιση, και η σκόπευση του θηράματος. Γιά αυτό ο τύπος του, το μήκος του, οι κλίσεις και παρεκκλίσσεις του είναι σημαντικά στοιχεία στη κατασκευή των. 

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .