Κοντάκι

Το κοντάκι αποτελεί  το τμήμα του όπλου το οποίο πρέπει να ταιριάζει στις σωματικές αναλογίες του σκοπευτή-κυνηγού, ώστε να είναι εύκολο και σωστό το πιάσιμο του όπλου, η επώμιση, και η σκόπευση του θηράματος. Γιά αυτό ο τύπος του, το μήκος του, οι κλίσεις και παρεκκλίσσεις του είναι σημαντικά στοιχεία στη κατασκευή των. 

 

Οι πιό διαδεδομένοι τύποι κοντακιών είναι:

Αγγλικός τύπος ή Αγγλέ: Παλιός τύπος κοντακιού κατασκευαζόμενος στην Αγγλία και γιά  πλαγιόκαννα κυρίως και λιγότερο γιά αλληλεπίθετα.  Δεν έχει λαβή πιστολοειδή.

Πιστολοειδής τύπος: Ο πιό συνηθισμένος τύπος κοντακιού σε όπλα σήμερα. Με πιστολοειδή λαβή γιά καλύτερο και σταθερό πιάσιμο του όπλου. Χρησιμοποιείται κυρίως σε αυτογεμή και επαναληπτικά αλλά και σε δίκαννα και αλληλεπίθετα.

Τύπος Μόντε Κάρλο: Τύπος κοντακιού με χαρακτηριστικό γνώρισμα το ανασηκωμένο "μάγουλο" που προεξέχει ώστε να τοποθετείται το μάγουλο του σκοπευτή κατά την επώμιση. Πέλμα λίγο μεγαλύτερο και με μεγαλύτερη καμπύλη γιά καλύτερη προσαρμογή στον ώμο. Δεν χρησιμοποιείται το κοντάκι αυτό γιά κυνήγι αλλά γιά σκοποβολή τραπ κλπ.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .