Κατασκευαστές 'Οπλων

ALMAR
Αντιπρόσωπος: Σ.ΑΛΑΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ

Anschutz
http://jga.anschuetz-sport.com/
Αντιπρόσωπος:

Arrieta
http://www.arrietashotguns.com/es/
Αντιπρόσωπος: 

AYA
http://www.aya-fineguns.com/
Αντιπρόσωπος: ΔΟΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Baikal
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Benelli
http://www.benelli.it/en
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Beretta
http://www.beretta.com/
Αντιπρόσωπος: Beretta Hellas

Bernardelli
http://www.bernardelli.com/
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Bettinsoli
http://www.bettinsoli.it/
Αντιπρόσωπος: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

BREDA
http://www.bredafucili.com/

Αντιπρόσωπος: ΔΟΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

BRNO
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Browning
http://www.browning.com/
Αντιπρόσωπος: ΜΕΤΠΛΑΣΤ I.Μαυρούλης-Γ.Πριόβολος ΑΒΕΕ

BSA
http://bsaguns.co.uk/
Αντιπρόσωπος: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

CHAPUIS ARMES
http://www.chapuis-armes.com/
Αντιπρόσωπος: ALFA GAME

Colt
http://www.colt.com/
Αντιπρόσωπος: ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Crosman
https://www.crosman.com/
Αντιπρόσωπος: Ν.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕΕ

Daisy
http://www.daisy.com/
Αντιπρόσωπος: Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε / DIAMANCO

FABARM
http://www.fabarm.com/
Αντιπρόσωπος: TOURIS ΑΕ

FAUSTI
http://faustiarms.com/index.php?idl=2
Αντιπρόσωπος: ΔΟΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Feinwerkbau
Αντιπρόσωπος:

Franchi
http://www.franchi.com/el
Αντιπρόσωπος: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

GAMO
http://www.gamo.com/
Αντιπρόσωπος: TOURIS ΑΕ

GAUCHER
Αντιπρόσωπος: 

Harrington & Richardson
http://www.hr1871.com/default.asp
Αντιπρόσωπος:  ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

HECLER & KOCH
http://www.heckler-koch.com/en/products/military/submachine-guns.html
Αντιπρόσωπος: ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

KRIEGHOFF
http://www.krieghoff.com/
Αντιπρόσωπος:

LANBER
https://www.facebook.com/pages/Lanber-Arms-USA/140419549344875

Αντιπρόσωπος: Γιαλιτάκης Αθ. Α.Ε

Lu Mar
Αντιπρόσωπος: Ν.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕΕ

Marlin
Αντιπρόσωπος: 

MAROCCHI
https://marocchiguns.com/
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

MAVERICK
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

MERKEL
http://www.merkel-die-jagd.de/en/produkte/gewehre/

Αντιπρόσωπος: ΚΑΛΚΟ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

MIROKU
Αντιπρόσωπος:

MOSSBERG
http://www.mossberg.com/
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

NORICA
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Perazzi
http://www.perazzi.com/
Αντιπρόσωπος:

Remington
http://www.remington.com/

Αντιπρόσωπος: Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

RFM
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Sabatti
Αντιπρόσωπος: 

SKB
http://www.skbshotguns.com/

Αντιπρόσωπος: 

Ugartechea
Αντιπρόσωπος: Γιαλιτάκης Αθ. Α.Ε

Umarex
Αντιπρόσωπος: Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Verney-Carron
http://www.verney-carron.com/

Αντιπρόσωπος: Ν.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕ

WINCHESTER
http://www.winchesterguns.com/
Αντιπρόσωπος: ΚΑΛΚΟ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

ZABALA
http://www.zabalahermanos.com/

Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Zoli
Αντιπρόσωπος:

Rizzini
www.rizzini.it

purdey
http://www.purdey.com/

holland and holland
https://hollandandholland.com/

 

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .