Κατασκευαστές 'Οπλων

ALMAR
Αντιπρόσωπος: Σ.ΑΛΑΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ

Anschutz
http://jga.anschuetz-sport.com/

Αντιπρόσωπος:

Arrieta
http://www.arrietashotguns.com/es/
Αντιπρόσωπος: 

AYA
Αντιπρόσωπος: ΔΟΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Baikal
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Benelli
http://www.benelli.it/en

Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Beretta
http://www.beretta.com/
Αντιπρόσωπος: Beretta Hellas

Bernardelli
http://www.bernardelli.com/
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Bettinsoli
http://www.bettinsoli.it/
Αντιπρόσωπος: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

BREDA
http://www.bredafucili.com/en/eng/home.html

Αντιπρόσωπος: ΔΟΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

BRNO
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Browning
http://www.browning.com/

Αντιπρόσωπος: ΜΕΤΠΛΑΣΤ I.Μαυρούλης-Γ.Πριόβολος ΑΒΕΕ

BSA
Αντιπρόσωπος: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

CHAPUIS ARMES
http://www.chapuis-armes.com/

Αντιπρόσωπος: ALFA GAME

Colt
http://www.colt.com/

Αντιπρόσωπος: ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Crosman
https://www.crosman.com/

Αντιπρόσωπος: Ν.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕΕ

Daisy
http://www.daisy.com/

Αντιπρόσωπος: Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

DRAGON
Αντιπρόσωπος: ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

FABARM
http://www.fabarm.com/

Αντιπρόσωπος: 

FAUSTI
Αντιπρόσωπος: ΔΟΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Feinwerkbau
Αντιπρόσωπος:

Franchi
http://www.franchi.com/el

Αντιπρόσωπος: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

GAMO
http://www.gamo.com/

Αντιπρόσωπος: TOURIS ΑΕ

GAUCHER
Αντιπρόσωπος: Ν.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕΕ

Harrington & Richardson
http://www.hr1871.com/default.asp

Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

HECLER & KOCH
http://www.heckler-koch.com/en/products/military/submachine-guns.html

Αντιπρόσωπος: ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

IZHMASH
Αντιπρόσωπος: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

KRIEGHOFF
http://www.krieghoff.com/

Αντιπρόσωπος:

LANBER
https://www.facebook.com/pages/Lanber-Arms-USA/140419549344875

Αντιπρόσωπος: Γιαλιτάκης Αθ. Α.Ε

Lu Mar
Αντιπρόσωπος: Ν.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕΕ

Marlin
Αντιπρόσωπος: 

MAROCCHI
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

MAVERICK
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

MERKEL
http://www.merkel-die-jagd.de/en/produkte/gewehre/

Αντιπρόσωπος: ΚΑΛΚΟ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

MIROKU
Αντιπρόσωπος:

MOSSBERG
http://www.mossberg.com/

Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

NORICA
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Perazzi
http://www.perazzi.com/

Αντιπρόσωπος:

Remington
http://www.remington.com/

Αντιπρόσωπος: Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

RFM
Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Sabatti
Αντιπρόσωπος: 

SKB
http://www.skbshotguns.com/

Αντιπρόσωπος: 

Ugartechea
Αντιπρόσωπος: Γιαλιτάκης Αθ. Α.Ε

Umarex
Αντιπρόσωπος: Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Verney-Carron
http://www.verney-carron.com/

Αντιπρόσωπος: Ν.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕ

WINCHESTER
http://www.winchesterguns.com/

Αντιπρόσωπος: ΚΑΛΚΟ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

ZABALA
http://www.zabalahermanos.com/

Αντιπρόσωπος: ΚΥΡΓΙΑΣ ΑΕ

Zoli
Αντιπρόσωπος:

Rizzini
www.rizzini.it

purdey
http://www.purdey.com/

holland and holland
https://hollandandholland.com/

 

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .